Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Zde najdete všechny potřebné informace a odkazy, které mají souvislost s činností Školské rady při Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh. Pravomoci školské rady, náplň její práce a další detaily popisují §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon).

Zřizovací listinou č. j. KUOK 9714/2022 ze dne 24. ledna 2022 byla s účinností od 1. 2. 2022 zřízena nová školská rada ve složení: Miroslava Rýznarová, Marta Kozičková, Lenka Knappová, Vladislava Endlerová, Mgr. Martin Žouželka, Ing. Lucie Maixnerová, Mgr. Pavel Doubrava, Ing. Tomáš Jankovský, PhDr. Radomír Pavlík.

SEZNAM ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

Vladislava Endlerová- učitelka odborného výcviku SŠSP a S Zábřeh

Mgr. Martin Žouželka - učitel SŠSP a S Zábřeh

Ing. Lucie Maixnerová - učitelka SŠSP a S Zábřeh

Členové volení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Marta Kozičková – zákonný zástupce nezletilého žáka

Miroslava Rýznarová – zletilá žákyně SŠSP a S Zábřeh

Lenka Knappová  - zletilá žákyně SŠSP a S Zábřeh

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 PhDr. Radomír Pavlík – ředitel SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh 

 Ing. Tomáš Jankovský – IT specialista 

 Mgr. Pavel Doubrava – ředitel ZUŠ Zábřeh

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive