Kontakty

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh
příspěvková organizace
nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh

583 411 310 – sekretariát
606 085 729 – sekretariát
podatelna@ssspzabreh.cz

IČ: 00 409 014
Identifikátor právnické osoby: 600 018 067
ID datové schránky: 9n6fdhu

Součásti školy

STŘEDNÍ ŠKOLAIZO: 108 014 193nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh (dolní budova)
Bezručova 2a, 789 01 Zábřeh (horní budova)
583 411 310
583 551 462
DOMOV MLÁDEŽEIZO:110 017 439Komenského 15, 789 01 Zábřeh
ŠKOLNÍ JÍDELNAIZO: 110 017 447Komenského 15, 789 01 Zábřeh
ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJNAIZO: 172 102 847nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
Mgr. Stanislava Kubíčková
ředitelka školy
583 551 412, 602 105 571  reditel@ssspzabreh.cz
Ing. Antónia Králová
zástupce ředitele (učební obory a nástavbové studium)
583 551 419, 771 274 668  zastupce-tv@ssspzabreh.cz
Ing. Jitka Horáčková
zástupce ředitele (odborný výcvik)
583 551 415, 724 632 176  horackova.jitka@ssspzabreh.cz
Mgr. Hana Růžičková
zástupce ředitele (studijní obory)
583 551 462, 724 024 515  zastupce@ssspzabreh.cz
Ing. Jana Masláková
vedoucí ekonomického úseku
583 551 416, 773 751 503  ekonom@ssspzabreh.cz
Richard Baksevanidis
hlavní vychovatel
724 632 175  dm@ssspzabreh.cz
Mgr. Badalová Dita 583 551 465  badalova.dita@ssspzabreh.cz
Mgr. Bahounková Simona 583 551 464  bahounkova.simona@ssspzabreh.cz
Ing. Compelová Kurtová Janka 583 551 465  compelova.janka@ssspzabreh.cz
Mgr. Daříčková Gabriela 583 551 464  darickova.gabriela@ssspzabreh.cz
Mgr. Drlíková Táňa
speciální pedagog
583 551 421  drlikova.tana@ssspzabreh.cz
Mgr. Flek Radomír 583 551 423  flek.radomir@ssspzabreh.cz
Mgr. Fňukalová Milana 583 551 465  fnukalova.milana@ssspzabreh.cz
Mgr. Hájková Zdeňka 583 551 428  hajkova.zdenka@ssspzabreh.cz
Mgr. Hellerová Lenka 583 551 432  hellerova.lenka@ssspzabreh.cz
Ing. Huk Miroslav
pověřenec GDPR
583 551 426  huk.miroslav@ssspzabreh.cz
Mgr. Janků Markéta 583 551 464  janku.marketa@ssspzabreh.cz
Mgr. Kapl Antonín 583 551 426  kapl.antonin@ssspzabreh.cz
Mgr. Kolářová Helena 583 551 464  kolarova.helena@ssspzabreh.cz
Ing. Kolářová Martina 583 551 431  kolarova.martina@ssspzabreh.cz
Mgr. Kostková Petra 583 551 423  kostkova.petra@ssspzabreh.cz
Mgr. Krejčí Hana 583 551 464  krejci.hana@ssspzabreh.cz
Mgr. Bc. Kubíčková Iveta 583 551 421  kubickova.iveta@ssspzabreh.cz
Bc. Kučerová Kristýna 583 551 420  kucerova.kristyna@ssspzabreh.cz
Mgr. Kupková Anna 583 551 465  kupkova.anna@ssspzabreh.cz
Ing. Maixnerová Lucie 583 551 423  filipova.lucie@ssspzabreh.cz
Mgr. Myšková Hana 583 551 465  myskova.hana@ssspzabreh.cz
Mgr. Neuwirth Jiří 583 551 421  neuwirth.jiri@ssspzabreh.cz
Mgr. Novotná Dvořáková Hana 583 551 417  novotna-dvorakova.hana@ssspzabreh.cz
Ing. Pěničková Michaela 583 551 429  penickova.michaela@ssspzabreh.cz
Mgr. Pospíšilová Veronika 583 551 420  pospisilova.veronika@ssspzabreh.cz
Mgr. Pumprlová Zuzana 583 551 426  pumprlova.zuzana@ssspzabreh.cz
Mgr. Smékalová Jitka 583 551 465  smekalova.jitka@ssspzabreh.cz
Mgr. Staňková Eva
školní metodik prevence
583 551 465  stankova.eva@ssspzabreh.cz
Ing. Suchomel Radek 583 551 423  suchomel.radek@ssspzabreh.cz
Mgr. Šafářová Martina 583 551 464  safarova.martina@ssspzabreh.cz
Ing. Šváchová Helena 583 551 464  svachova.helena@ssspzabreh.cz
Mgr. Švédová Zuzana 583 551 432  svedova.zuzana@ssspzabreh.cz
Ing. Táborská Stanislava 583 551 428  taborska.stanislava@ssspzabreh.cz
Tomášková Irena 583 551 429  tomaskova.irena@ssspzabreh.cz
Mgr. Tomášek Zdenek 583 551 417  tomasek.zdenek@ssspzabreh.cz
Mgr. Trunečková Jana 583 551 464  truneckova.jana@ssspzabreh.cz
Mgr. Žandová Jana
výchovný poradce
583 551 465  zandova.jana@ssspzabreh.cz
Mgr. Žouželka Martin 583 551 464  zouzelka.martin@ssspzabreh.cz
Mgr. Žváčková Marie 583 551 465  zvackova.marie@ssspzabreh.cz
Bc. Dzuriková Petra
vedoucí učitelka odborného výcviku
583 551 414, 601 367 312  dzurikova.petra@ssspzabreh.cz
Coufalová Petra 583 551 427  coufalova.petra@ssspzabreh.cz
Čížková Alena 583 551 434  cizkova.alena@ssspzabreh.cz
Endlerová Vladislava 583 551 481  endlerova.vladislava@ssspzabreh.cz
Heidenreich Radko 603 997 948  heidenreich.radko@ssspzabreh.cz
Chmelař Jiří 583 551 481  chmelar.jiri@ssspzabreh.cz
Klímová Hana 583 551 434  klimova.hana@ssspzabreh.cz
Maixnerová Andrea 583 551 427  maixnerova.andrea@ssspzabreh.cz
Malý Aleš 583 551 414, 724 632 172  maly.ales@ssspzabreh.cz
Mládková Andrea 583 551 427  mladkova.andrea@ssspzabreh.cz
Nováková Jitka 583 551 427  novakova.jitka@ssspzabreh.cz
Palla Jaroslav 583 551 481  palla.jaroslav@ssspzabreh.cz
Sedláčková Monika 583 551 434  sedlackova.monika@ssspzabreh.cz
Solníková Lenka 583 551 427  solnikova.lenka@ssspzabreh.cz
Bc. Titzlová Jaroslava 583 551 434  titzlova.jaroslava@ssspzabreh.cz
Trhal Vladimír 583 551 491  trhal.vladimir@ssspzabreh.cz
Urban Jaromír 583 551 491  urban.jaromir@ssspzabreh.cz
Richard Baksevanidis
hlavní vychovatel
724 632 175  dm@ssspzabreh.cz
Helena Rýznarová
vychovatelka
583 551 471  ryznarova.helena@ssspzabreh.cz
Bc. Ludmila Štorková
vychovatelka
583 551 471  storkova.ludmila@ssspzabreh.cz
Lenka Füllová
vedoucí školní jídelny
583 551 473 (pouze od 6:00 - 10:00 hodin), 778 522 211  jidelna@ssspzabreh.cz
Petr Kotráš
hlavní kuchař
725 571 032  kotras.petr@ssspzabreh.cz
Ing. Jana Masláková
vedoucí ekonomického úseku
583 551 416, 773 751 503  ekonom@ssspzabreh.cz
Körner Filip
správce IT
583 551 424, 778 717 024  korner.filip@ssspzabreh.cz
Havlíčková Vladislava
administrativní a spisová pracovnice
583 551 410, 606 085 729  havlickova.vladislava@ssspzabreh.cz
Füllová Lenka
asistentka
583 551 410, 778 522 211  fullova.lenka@ssspzabreh.cz
Juránková Lenka
mzdová účetní
583 551 411  jurankova.lenka@ssspzabreh.cz
Krejčí Helena
účetní
583 551 413  krejci.helena@ssspzabreh.cz
Bc. Haberland Jaroslav
správce budov
770 166 210  haberland.jaroslav@ssspzabreh.cz
Šimora Jan
údržbář
725 486 464
Mgr. Staňková Eva
školní metodik prevence
583 551 465  stankova.eva@ssspzabreh.cz
Bc. Kučerová Kristýna
výchovný poradce
583 551 420  kucerova.kristyna@ssspzabreh.cz
Mgr. Žandová Jana
výchovný poradce
583 551 465  zandova.jana@ssspzabreh.cz
Mgr. Drlíková Táňa
speciální pedagog
583 551 421  drlikova.tana@ssspzabreh.cz
Mgr. Šafářová Martina
školní kariérový poradce
583 551 464  safarova.martina@ssspzabreh.cz
nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive