Zpět na úvod Pro uchazeče Zemědělec - farmář

41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny T, B a C (po úspěšném složení zkoušky). Obor je podporovaný Olomouckým krajem formou stipendia.

Absolvent se zaměřením CHOVATEL ovládá:

 • technologické činnosti při chovu hospodářských zvířat  (krmení, ošetřování a chov, vedení stájové evidence, ...)
 • provádí porod a poporodní ošetřování narozených zvířat
 • základní manuální práce v rostlinné výrobě, pečuje o pastevní porosty a organizuje pastvu
 • uskladňování a konzervování produktů živočišné výroby, zeleniny a ovoce
 • chov a ošetřování koní, ovládá základy jezdectví
 • dojení a ošetřování mléka po nadojení

Absolvent se zaměřením MECHANIZÁTOR ovládá:

 • technologické činnosti při pěstování rostlin pomocí mechanizace (zpracování půdy, hnojení, setí a sázení, ošetřování během vegetace, sklizeň, přeprava materiálu, ...)
 • chov zvířat, umí krmit, ošetřovat a dojit
 • základní opravy zemědělské techniky, včetně svařování
 • obsluhu a seřizování techniky

Uplatnění absolventa:

 • pracovník v zemědělství v pozici zaměstnance
 • po získání praxe je připraven i na soukromé podnikání v zemědělství, např. na rodinných farmách nebo v agroturistice
 • po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do nástavbového studia k získání maturitní zkoušky na stejné škole

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

 • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
 • oprávnění na samojízdné stroje (sklízecí mlátičky, řezačky)

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

1

1

1

Anglický jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Fyzika

1

-

-

Chemie

1

-

-

Ekologie a biologie

1

-

-

Matematika

1

1

2

Literárně estetická výchova

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Ekonomika

-

1

1

Zemědělská biologie

1

-

-

Pěstování rostlin

1

1

1

Ochrana rostlin

-

1

Pastvinářství

-

1

-

Chov zvířat

1,5

2

2

Chov koní

-

1

-

Základy strojnictví

0,5

-

-

Mechanizace zemědělství

-

2

1

Motorová vozidla

2

-

2

Odborný výcvik

15

15

15

Odborné předměty – zaměření mechanizátor

 

 

 

Technologie oprav

-

-

1

Motorová vozidla

-

-

0,5

Odborné předměty – zaměření chovatel

 

 

 

Speciální zootechnika

-

-

1

Jezdectví

-

-

0,5

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive