41-52-H/01 Zahradník

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Obor je podporovaný Olomouckým krajem formou stipendia.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

 • ovládá základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů ovoce, zeleniny, květin
 • váže a aranžuje květiny a zahradnické produkty, volný prostor v interiérech, na výstavách
 • navrhuje a udržuje sadovnické úpravy a zahradní stavby
 • provádí řez a tvarování ovocných a okrasných dřevin
 • ošetřuje rostliny proti chorobám a škůdcům, řídí výživu a hnojení rostlin
 • nakupuje suroviny a materiály, zvládá obchodní evidenci o příjmu, skladování, úpravě a prodeji produktů, kalkuluje ceny produktů zahradnické výroby

Uplatnění absolventa

 • množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě zahrad i veřejné zeleně
 • ve vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech
 • pracovník při zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice
 • po absolvování závěrečných zkoušek se mohou absolventi ucházet o přijetí k nástavbovému studiu pro získání maturitní zkoušky na stejné škole
 • po nezbytné praxi je připraven na soukromé podnikání v zahradnictví

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy, v okolních zahradnických podnicích a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

1

1

1

Cizí jazyk (ANJ)

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Fyzika

1

-

-

Chemie

1

-

-

Ekologie a biologie

1

-

-

Matematika

1

1

2

Literárně estetická výchova

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Ekonomika

-

1

1

Základy zahradnické výroby

2

-

-

Zahradnické stroje a zařízení 

1

-

-

Zahradnická biologie

1

-

-

Ochrana rostlin

-

1

-

Zelinářství

-

2

1

Květinářství

1

1,5

2

Ovocnictví

-

1,5

1

Floristika a prodej

-

1,5

1

Sadovnictví

1

1

 2

Odborný výcvik

15

15

15

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive