41-52-E/01 Zahradnické práce

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce.

Zaměření: Aranžérské a zahradnické práce

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. U tohoto oboru převažuje praktické vyučování nad teoretickým a nevyučuje se cizí jazyk.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • vykonává jednoduché práce v květinářské výrobě a při zakládání i údržbě zeleně
  • provádí zpracování půdy, odborné práce při výsevu, výsadbě, pěstování a expedici květin a okrasných dřevin
  • provádí zakládání a údržbu okrasné zeleně v zahradách i parcích
  • zvládá vazačské práce (aranžování misek, košů, vázání svatebních, dárkových a smutečních kytic, věnců a příležitostných vazeb)
  • umí pěstovat a ošetřovat květiny, sklízet a třídit pěstované rostliny

Uplatnění absolventa

  • pracovník ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin i okrasných dřevin
  • pracovník v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech
  • pracovník při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna

Čtrnáctidenní cyklus, z něhož ve 4 dnech žáci absolvují teoretickou výuku ve škole a v 6 dnech odborný výcvik na odborných pracovištích. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

V 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. roč. cykloturistický kurz.

Teoretická výuka probíhá v budově školy, která je náležitě vybavená pomůckami, dataprojektory a počítači s možností připojení k internetu.

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a zkušených pracovníků těchto firem.

Učební plán

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

1

1

1

Občanská nauka

1

1

1

Matematika

1

1

1

Literárně estetická výchova

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Základy botaniky

2

-

-

Základy zahradnické výroby

2

-

-

Kreslení a modelování

1

1

-

Vazačství a aranžování

-

2

2

Květinářství

1

3

3

Sadovnictví

2

2

3

Odborný výcvik

18

18

18

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive