Zpět na úvod Pro uchazeče Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce.

Zaměření: Kuchařské a číšnické práce

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. U tohoto oboru převažuje praktické vyučování nad teoretickým a nevyučuje se cizí jazyk.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • vykonává jednoduché práce při výrobě a podávání jídel
  • připravuje a ošetřuje základní druhy surovin a potravin určených pro přípravu jídel
  • zvládá přípravu jednoduchých jídel teplé i studené kuchyně, moučníků, teplých i studených nápojů, příloh a doplňků, výdej pokrmů, jednoduchou obsluhu, ošetření nádobí a základní úklidové práce.

Uplatnění absolventa

  • pracovník ve všech zařízeních poskytujících stravovací a ubytovací služby

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
  • možnost získání certifikátů na základě absolvování kurzů:
            - barmanský
            - baristický (kurz přípravy kávy)
  • finanční zvýhodnění k získání řidičského průkazu skupiny B

Čtrnáctidenní cyklus, z něhož ve 4 dnech žáci absolvují teoretickou výuku ve škole a v 6 dnech odborný výcvik na odborných pracovištích. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

V 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. roč. cykloturistický kurz.

Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik. Teoretická výuka probíhá v budově školy, která je náležitě vybavená pomůckami, dataprojektory a počítači s možností připojení k internetu.

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a zkušených pracovníků těchto firem.

Učební plán

 

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

1

1

1

Občanská nauka

1

1

1

Matematika

1

1

1

Literárně estetická výchova

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Technologie

3

3

3

Potraviny a výživa

2

2

2

Zařízení závodu

1

1

1

Stolničení

1

1

1

Hospodářské výpočty

-

1

1

Společenská výchova

1

-

-

Odborný výcvik

18

18

18

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive