75-41-M/01 Sociální činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: dálkové
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, absolventi získávají odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách
Podmínky pro přijetí: Úspěšné dosažení základního vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je třeba posudku lékaře.

Výuka probíhá každé pondělí od 12:30 do 18:30 hodin.

Zaměření: Sociálně správní činnost

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pracovat s klienty v sociálních zařízeních, vyznají se v základních principech sociální politiky státu, v organizaci a řízení sociálního zabezpečení, mají přehled o aktuálním systému státní sociální podpory a o podmínkách nároku na ni, prošli přípravou adekvátní a citlivé komunikace s klienty v tíživé sociální situaci. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické a administrativní činnosti v různých typech zařízení, mají vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Uplatnění absolventa

  • Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:
  • správy sociálního zabezpečení
  • zprostředkovávající práci
  • specialisté dávek na úřadech práce
  • sociálních zařízení poskytujících pomoc v tíživé sociální situaci
  • vykonávající administrativní a ekonomické činnosti

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a oborech vysokých škol nabízejících další rozvíjení v oblasti sociální práce, veřejné správy, sociálně správní, sociálně právní, ekonomicko-správní, v právu sociálního zabezpečení apod.

Učební plán

Sociální činnost (dálková forma)

 

SOCIÁLNÍ ČINNOST

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Biologie a ekologie

15

 

 

 

15

Cizí jazyk

30

30

30

30

120

Český jazyk a literatura

30

30

30

30

120

Dějepis

 

30

 

 

30

Ekonomika

 

15

 

 

15

Hudební činnosti s metodikou

15

 

 

 

15

Informační

a kom. technologie

15

15

 

 

30

Matematika

15

15

15

15

60

Osobnostní výchova

15

 

 

 

15

Pečovatelství

 

 

30

30

60

Pedagogika

15

15

15

15

60

Psychologie

 

15

15

30

60

Sociální péče

15

15

30

30

90

Volný čas klienta

 

 

15

30

45

Výtvarné činnosti s metodikou

 

15

 

 

15

Základy práva

15

 

 

 

15

Základy přírodních věd

15

 

 

 

15

Základy společenských  věd

 

 

15

 

15

Zdravotní nauky

15

15

15

 

45

Celkem

210

210

210

210

840

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive