Zpět na úvod Pro uchazeče Sociálně výchovná činnost

75-41-M/01 Sociálně výchovná činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: čtyřleté
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni adekvátně a citlivě pracovat s dětmi, sociálně, zdravotně či mentálně handicapovanými lidmi, se seniory v sociálních zařízeních, v humanitárních, charitativních a neziskových organizacích.

Absolventi získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona o živnostenském podnikání.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:

  • v přímé obslužné péči, při podpoře soběstačnosti osob, při posilování životní aktivizace a vytváření základních sociálních a společenských kontaktů osob
  • v provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, v provádění asistenční služby a v osobní asistenci;
  • v pečovatelské činnosti spočívající v komplexní péči o domácnost klientů, v poskytování pomoci při vytváření sociálních kontaktů a v jejich psychické aktivizaci.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, zejména sociálního a pedagogického zaměření.

SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk I.

2

2

4

4

12

Cizí jazyk II.

2

2

 

 

4

Dějepis

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

2

2

Základy práva

 

3

 

 

3

Základy přírodních věd

2

 

 

 

2

Biologie a ekologie

2

 

 

 

2

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

1

2

2

 

5

Písemná a elektronická komunikace

2

 

 

 

2

Ekonomika

 

 

2

2

4

Sociální péče

2

2

4

4

12

Pečovatelství

 

2

4

4

10

Zdravotní nauky

2

2

2

2

8

Psychologie

 

2

2

2

6

Pedagogika

 

2

2

2

6

Volný čas klienta

2

2

3

3

10

Výtvarné činnosti s metodikou

2

 

 

 

2

Hudební činnosti s metodikou

2

 

 

 

2

Osobnostní výchova

2

2

 

 

4

Celkem

32

32

32

32

128

Součástí studia je třítýdenní souvislá praxe, kterou konají studenti 1. až 3. ročníku u sociálních partnerů školy. 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive