Zpět na úvod Pro uchazeče Sociálně správní činnost

75-41-M/01 Sociálně správní činnost

Základní informace

Délka vzdělávání: čtyřleté
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Střední odborné vzdělání, které připravuje absolventy pro výkon profese pracovník v sociálních službách. Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.

Profil absolventa

Absolventi oboru jsou připraveni pracovat s klienty v sociálních zařízeních, vyznají se v základních principech sociální politiky státu, v organizaci a řízení sociálního zabezpečení, mají přehled o aktuálním systému státní sociální podpory a o podmínkách nároku na ni, prošli přípravou adekvátní a citlivé komunikace s klienty v tíživé sociální situaci. Absolventi jsou připraveni vykonávat ekonomické a administrativní činnosti v různých typech zařízení, mají vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru se mohou uplatnit především jako pracovníci:

  • správy sociálního zabezpečení
  • zprostředkovávající práci
  • specialisté dávek na úřadech práce
  • sociálních zařízení poskytujících pomoc v tíživé sociální situaci
  • vykonávající administrativní a ekonomické činnosti

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a oborech vysokých škol nabízejících další rozvíjení v oblasti sociální práce, veřejné správy, sociálně správní, sociálně právní, ekonomicko-správní, v právu sociálního zabezpečení apod.

SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ ČINNOST

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk I.

2

2

4

4

12

Cizí jazyk II.

2

2

 

 

4

Dějepis

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

2

2

Základy přírodních věd

2

 

 

 

2

Biologie a ekologie

2

 

 

 

2

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

1

2

2

1

6

Písemná a elektronická komunikace

2

 

 

 

2

Ekonomika a účetnictví

 

 

3

3

6

Praktická cvičení

 

 

3

3

6

Sociální péče

2

3

3

4

12

Pečovatelství

 

2

 

 

2

Právo

 

 

2

4

6

Pedagogika

 

2

2

2

6

psychologie

 

2

2

2

6

Volný čas klienta

2

2

4

 

8

Hudební činnosti s metodikou

2

 

 

 

2

Výtvarné činnosti s metodikou

2

 

 

 

2

Zdravotní nauky

2

4

 

 

6

Osobnostní výchova

2

2

 

 

4

Celkem

32

32

32

32

128

Součástí studia je třítydenní souvislá praxe, kterou konají studenti 1. až 3. ročníku u sociálních partnerů školy. 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive