Zpět na úvod Pro uchazeče Podnikání - dálkové

64-41-L/51 Podnikání - dálkové

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky, dálková forma studia
Forma vzdělávání: dálková
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro absolventy SOU a pro žáky 3. ročníků SOU, kteří získají do 1. září příslušného roku výuční list.

Výuka probíhá každé pondělí od 12:30 do 18:30 hodin.

Dálkové studium je tříleté, ukončené maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro dřívější absolventy střední školy a pro současné žáky 3. ročníků, kteří již konali nebo budou nejpozději v červnu konat závěrečné zkoušky.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zvládá podnikatelské aktivity
  • aplikuje poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku
  • pomocí výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace pracuje s informacemi
  • ovládá techniky projektového řízení.

Uplatnění absolventa

  • organizační a provozní funkce na úrovni středního managementu
  • ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku
  • samostatné podnikání
  • další studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách

Učební plán dálkové formy studia - počet hodin za rok

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk 

15

30

30

Literárně estetická výchova

15

30

30

Cizí jazyk

30

30

30

Základy společenských věd

15

-

-

Dějepis

15

-

-

Matematika

30

30

30

Ekologie

15

-

-

Ekonomika

-

30

15

Právo

30

-

-

Marketing a management

-

30

-

Účetnictví

-

15

30

Písemná a elektronická komunikace

30

-

-

Psychologie

15

-

-

Fiktivní firma (učební praxe)

-

15

15

Volitelný seminář

-

-

30

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive