64-41-L/51 Podnikání

Základní informace

Délka vzdělávání: 2 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí: Získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro absolventy SOU a pro žáky 3. ročníků SOU, kteří získají do 1. září příslušného roku výuční list.

Denní studium je dvouleté, ukončené maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí je získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro dřívější absolventy střední školy a pro současné žáky 3. ročníků, kteří již konali nebo budou nejpozději v červnu konat závěrečné zkoušky.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zvládá podnikatelské aktivity
  • aplikuje poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku
  • pomocí výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace pracuje s informacemi
  • ovládá techniky projektového řízení.

Uplatnění absolventa

  • organizační a provozní funkce na úrovni středního managementu
  • ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku
  • samostatné podnikání
  • další studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách

V denní formě probíhá výuka 5 dní v týdnu.

Učební plán denní formy studia - počet hodin týdně

Předmět

1. ročník

2. ročník

Český jazyk

2

3

Literárně estetická výchova

2

3

Cizí jazyk (ANJ)

5

4

Základy společenských věd

-

1

Dějepis

1

-

Matematika

5

4

Tělesná výchova

2

2

Ekologie

1

-

Ekonomika

3

2

Právo

1

2

Management a marketing

2

1

Účetnictví

3

3

Písemná elektronická komunikace

2

2

Psychologie

1

-

Fiktivní firma (učební praxe)

2

2

Volitelný seminář (ANJ/matematika)

-

3

 

  

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive