Zpět na úvod Pro uchazeče Opravářské práce

41-55-E/01 Opravářské práce

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. Vzdělávací program je určen pro chlapce.

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Obor je určen převážně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. U tohoto oboru převažuje praktické vyučování nad teoretickým a nevyučuje se cizí jazyk.

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • vykonává jednoduché práce při údržbě a opravách zemědělské techniky
  • ovládá operace ručního a strojního obrábění a tepelného zpracování kovů
  • provádí údržbu, seřizování a opravy silničních motorových vozidel, zemědělských strojů a mechanizace používané v zemědělství
  • součástí výuky je získání řidičského oprávnění skupiny T (po úspěšném složení závěrečné zkoušky)

Uplatnění absolventa

  • pracovník v dělnických povoláních ve všech zemědělských firmách a v podnicích služeb pro zemědělství v pracovních činnostech zaměřených na opravářské práce

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
  • finanční zvýhodnění k získání řidičského průkazu skupin B a C

Čtrnáctidenní cyklus, z něhož ve 4 dnech žáci absolvují teoretickou výuku ve škole a v 6 dnech odborný výcvik na odborných pracovištích. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna. V 1. ročníku lyžařský kurz, ve 2. roč. cykloturistický kurz.

Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik. Teoretická výuka probíhá v budově školy, která je náležitě vybavená pomůckami, dataprojektory a počítači s možností připojení k internetu.

Odborný výcvik probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Výuka na smluvních pracovištích probíhá pod vedením učitelů odborného výcviku a zkušených pracovníků těchto firem.

Učební plán

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

1

1

1

Občanská nauka

1

1

1

Matematika

1

1

1

Literárně estetická výchova

1

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Základy strojnictví

2

-

-

Odborné kreslení

1

-

-

Stroje a zařízení

2

2

2

Technologie oprav

2

2

3

Motorová vozidla

-

3

-

Technologie zemědělské výroby

1

1

3

Odborný výcvik

18

18

18

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive