Zpět na úvod Pro uchazeče Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Základní informace

Délka vzdělávání: 3 roky, denní forma studia
Forma vzdělávání: denní
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

 

Profil absolventa

Středoškolsky vzdělaný pracovník, který:

  • zná klasické i nové suroviny a potraviny k výrobě pokrmů a technologii přípravy pokrmů a nápojů
  • připravuje pokrmy české kuchyně, pokrmy cizích kuchyní, racionální výživy a dietního stravování
  • uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích
  • aktivně ovládá pravidla a techniku obsluhy a vykonává obchodně-provozní aktivity
  • zvládá složitou i banketní obsluhu, připravuje míchané nápoje, pokrmy speciálního charakteru

Uplatnění absolventa

  • ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance
  • po získání praxe je připraven na soukromé podnikání v pohostinství
  • po absolvování závěrečné zkoušky se může ucházet o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou vyučované na stejné škole

V průběhu studia mohou žáci dále získat:

  • za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna
  • možnost získání certifikátů na základě absolvování kurzů: 
             - barmanský
             - baristický (kurz přípravy kávy)

Čtrnáctidenní cyklus, v jednom týdnu žáci absolvují teoretickou výuku ve škole, ve druhém odborný výcvik, který probíhá v odborných učebnách školy, na pracovištích školy a na smluvních pracovištích sociálních partnerů.

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Český jazyk

1

1

1

Cizí jazyk (ANJ)

2

2

2

Cizí jazyk (NEJ/RUJ)

1

1

1

Občanská nauka

1

1

1

Fyzika

1

-

-

Chemie

1

-

-

Ekologie a biologie

1

-

-

Matematika

1

1

2

Literárně estetická výchova

-

1

1

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Povinné odborné předměty

 

 

 

Technologie

2

3

1

Speciální technologie

-

-

1

Zařízení provozoven

1

-

-

Potraviny a výživa

1

1

1

Stolničení

1

1

1

Společenská výchova

-

1

-

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

 

 

 

nahoru

často
hledáte

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive