Zlepšení výuky autoškoly

ESF - logo, projekt

Název projektu:

Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciál. vzdělávacími potřebami prostřednictvím ICT

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktuality:

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zde

Úspěšnost závěrečných zkoušek z autoškoly - prosinec 2013 - zde

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č.2 září 2013 - zde

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č.1 září 2012 - zde

Zpravodaj Zábřeh září 2011 - zde

Zpravodaj Zábřeh 18/2011 - zde

Dne 24. června 2011 proběhla v budově školy závěrečná konference k ukončení projektu - pár fotek najdete zde

Příspěvky na konferenci:

  • Průběh projektu - manažer projektu RNDr. Jiří Matějček (příspěvek lze vidět zde - velmi rozsáhlý)
  • Vlastní výuka autoškoly a ICT - lektor p. Z. Tomášek (příspěvek zde)
  • Výuka zdravovědy - lektor Mgr. H. Krejčí (příspěvek zde)
  • Ekonomika projektu - Ing. Jana Goláňová
  • Projekty na VOŠ a ISŠA - Ing. P. Martykán, ředitel školy

Připravujeme konferenci na závěr projektu - červen 2011.

Fotky z 3. víkendového výukového pobytu najdete - zde

1. - 3. dubna 2011 se uskutečnil 3. víkendový výukový pobyt ve městě Litomyšl. Hlavní atrakcí byly jízdy na motokárách

15. února 2011 - ukončení 3. pilotního kurzu s výukou ve škole, připravujeme 3. víkendový výukový pobyt.

19. října 2010 byl zahájen 3. pilotní kurz - fotografie z výuky zde

Fotky z 2. výukového pobytu na závěr 2. pilotního kurzu k projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se SVP prostřednictvím ICT v Litomyšli ve dnech 21.-23. května 2010 najdete zde

Fotky z 1. výukového pobytu na závěr 1. pilotního kurzu k projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se SVP prostřednictvím ICT v Litomyšli ve dnech 9. - 11. dubna 2010 najdete zde

Ve dnech 9.-11.dubna 2010 se uskuteční výukový pobyt frekventantů 1. pilotního kurzu v Litomyšli

2. února 2010 - Zahájení 2. pilotního kurzu (přihlášeno 14 žáků) - fotografie z 2. kurzu

14.ledna 2010 - Ukončení 1. pilotního kurzu

Od 12.10. - Běh 1. pilotního kurzu (14 přihlášených žáků) -foto

30.9.2009 - Konference pedagogických pracovníků - Prezentace práce s multimediálním programem - fotky

25.-26.9. - Publicita na ME v orbě, Zábřeh 2009

O projektu

Projekt koreluje z hlediska zaměření a cílů s následujícími dokumenty:

Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cíl projektu: Předkládaný projektový záměr si klade za cíl připravit výukový modul, který prostřednictvím inovativních vzdělávacích metod a pomůcek umožní žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vyrovnat se se svým znevýhodněním, posílit jejich sebevědomí a získat stejnou šanci uplatnit se na trhu práce jako ostatní absolventi. Cílem projektu je vytvořit multimediální cvičebnice autoškoly a jejich prostřednictvím v kurzech pro žáky se SVP posílit jejich jistotu při práci s ICT, snadněji pochopit pravidla silničního provozu, techniku jízdy, konstrukcí vozidla, poskytování první pomoci a tím zlepšit připravenost pro úspěšné získání řidičského oprávnění.

Popis realizace projektu

Projekt je zaměřen na tyto hlavní aktivity:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v tvorbě interaktivní internetové aplikace. Výstup- 3 proškolení pedagogové. Ověření - osvědčení nebo certifikát

2. Tvorba multimediální cvičebnice - zpracování části cvičebnice pro osvojení práce s PC a internetem, zpracování části cvičebnice pro výuku pravidel provozu a dopravních značek, zpracování části cvičebnice pro výuku techniky jízdy, zpracování části cvičebnice pro výuku konstrukce a údržby osobního automobilu a traktoru, zpracování části cvičebnice pro výuku poskytování první pomoci, zpracování cvičebnice do multimediální podoby.
Výstup - multimediální výukový program. Ověření-CD a instalace v PC

3. Prezentace práce s vytvořeným multimediálním programem a jeho procvičení dalšími vyučujícími.
Výstup - 20 proškolených pedagogů. Ověření - prezenční listina

4. Třífázový pilotní kurz včetně víkendového pobytu - ověřování výuky ve třech pilotních kurzech po 10 až 15 účastnících z řad žáků se SVP školy v rozsahu 48 hodin. Každý kurz bude zakončen víkendovým pobytem ve školícím zařízení s 12 hodinovou výukou a návštěvou dopravního hřiště s cvičnými jízdami. Doplňkovým programem budou sportovně kulturní aktivity rozvíjející týmovou práci, komunikativní dovednosti posilování osobnosti žáků se SVP.
Výstup - proškolení 40 žáků se SVP. Ověření - prezenční listiny, smlouvy

5. Vyhodnocení pilotních kurzů - autoevaluace programu po každém běhu jednotlivých kurzů, kontrola platnosti právních předpisů, případné zakomponování jejich změn do multimediální učebnice, její úpravy a doplnění. Závěrečná konference a zveřejnění jejích příspěvku a závěrů na webových stránkách školy
Výstup - závěrečná konference. Ověření - prezenční listina, webové stránky školy.

Doba realizace projektu

Počínaje dnem 1.3.2009 po dobu 30 měsíců.

 

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Zlepšení výuky autoškoly

Zlepšení výuky autoškoly

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz