Suplování:   Pondělí 27.3.2023

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.V

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Maixnerová Lucie

-

-

-

-

-

-

..

-

-

-

-

>>

<>

Huk Miroslav

..

Hel

ToZ

ToZ

-

-

-

-

         

Kubíčková Stanislava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KuS

PoV

-

-

Kučerová Kristýna

-

-

Pěn

Pěn

-

-

-

-

-

-

<>

-

<>

Pumprlová Zuzana

..

..

Kos

-

-

-

..

-

         

Šafářová Martina

-

-

-

Sme

Tru

Žan

..

..

-

-

-

-

..

Žouželka Martin

                 

..

-

..

..

Žouželka Martin

-

-

..

..

..

..

-

-

..

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bahounková Simona

1.hod

výměna >>

PPS

4.S

 

na 28.3. 7.hod

 

7.hod

přesun <<

VCM

2.M

(22)

z 12.hod

 

12.hod

přesun >>

VCM

2.M

 

na 7.hod

Kolářová Helena

1.hod

změna

BEK

1.S

(24)

 

Krejčí Hana

1.hod

odpadá

PRČ

4.V

 

odborná exkurze

Kubíčková Iveta

8.hod

přesun <<

ANJ

3.M (2)

(29)

z 10.hod

 

9.hod

přesun <<

ANJ

3.M (2)

(29)

z 11.hod

 

10.hod

přesun >>

ANJ

3.M (2)

 

na 8.hod

 

11.hod

přesun >>

ANJ

3.M (2)

 

na 9.hod

Kupková Anna

1.hod

výměna <<

MAT

4.S

(21)

z 28.3. 7.hod

Myšková Hana

8.hod

přesun <<

ANJ

3.M (1)

(33)

z 10.hod

 

9.hod

přesun <<

ANJ

3.M (1)

(33)

z 11.hod

 

10.hod

navíc

ANJ

4.M (1)

(33)

 
 

10.hod

přesun >>

ANJ

3.M (1)

 

na 8.hod

 

11.hod

navíc

ANJ

4.M (1)

(33)

 
 

11.hod

přesun >>

ANJ

3.M (1)

 

na 9.hod

Smékalová Jitka

2.hod

odpadá

ANJ

4.V (2)

 

odborná exkurze

 

3.hod

supl. (Šaf)

VAJ

4.S

(21)

 
 

10.hod

navíc

ANJ

4.M (2)

(29)

 
 

11.hod

navíc

ANJ

4.M (2)

(29)

 

Staňková Eva

6.hod

přesun <<

PPS

2.V

(23)

z 28.3. 8.hod

 

6.hod

odpadá

PPS

4.V

 

odborná exkurze

Stehlíková Renata

10.hod

odpadá

ČJK

4.M

 

zrušeno

Šváchová Helena

5.hod

přesun <<

EKO

2.V

(32)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

EKO

2.V

 

na 5.hod

Trunečková Jana

2.hod

přesun <<

HCM

1.S

(12)

z 30.3. 7.hod

 

2.hod

odpadá

ČJK

4.V (1)

 

odborná exkurze

 

3.hod

odpadá

LDU

4.V (1)

 

odborná exkurze

 

4.hod

supl. (Šaf)

PPS

2.S

(24)

 
 

4.hod

odpadá

ČJK

4.V (2)

 

odborná exkurze

Žandová Jana

5.hod

supl. (Šaf)

PRA

2.S

(24)

 
 

5.hod

odpadá

ZRN

4.V

 

odborná exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

1.hod

BEK

 

(24)

změna

Kolářová Helena

 
 

2.hod

HCM

 

(12)

přesun <<

Trunečková Jana

z 30.3. (Čt) 7.hod

 

2.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

2.S

4.hod

PPS

 

(24)

supluje

Trunečková Jana

(Šaf)

 

5.hod

PRA

 

(24)

supluje

Žandová Jana

(Šaf)

2.V

5.hod

EKO

 

(32)

přesun <<

Šváchová Helena

z 6.hod

 

5.hod

SPHV

   

odpadá

 

(Žou)

 

6.hod

PPS

 

(23)

přesun <<

Staňková Eva

z 28.3. (Út) 8.hod

 

6.hod

EKO

   

přesun >>

 

na 5.hod

3.S

6.hod

PRA

   

odpadá

 

(Šaf)

4.S

1.hod

MAT

 

(21)

výměna <<

Kupková Anna

z 28.3. (Út) 7.hod

 

1.hod

PPS

   

výměna >>

 

na 28.3. (Út) 7.hod

 

3.hod

VAJ

 

(21)

supluje

Smékalová Jitka

(Šaf)

4.V

0.- 8. hod odborná exkurze

1.M

12.hod

ZPRA

   

odpadá

 

(Šaf)

2.M

7.hod

VCM

 

(22)

přesun <<

Bahounková Simona

z 12.hod

 

7.hod

SOP

   

odpadá

 

(Šaf)

 

12.hod

VCM

   

přesun >>

 

na 7.hod

3.M

8.hod

ANJ

1

(33)

přesun <<

Myšková Hana

z 10.hod

 

8.hod

ANJ

2

(29)

přesun <<

Kubíčková Iveta

z 10.hod

 

8.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

 

9.hod

ANJ

1

(33)

přesun <<

Myšková Hana

z 11.hod

 

9.hod

ANJ

2

(29)

přesun <<

Kubíčková Iveta

z 11.hod

 

9.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

 

10.hod

ANJ

1

 

přesun >>

 

na 8.hod

 

10.hod

ANJ

2

 

přesun >>

 

na 8.hod

 

11.hod

ANJ

1

 

přesun >>

 

na 9.hod

 

11.hod

ANJ

2

 

přesun >>

 

na 9.hod

 

12.hod

SPHV

   

odpadá

 

(Žou)

4.M

10.hod

ANJ

2

(29)

navíc

Smékalová Jitka

 
 

10.hod

ANJ

1

(33)

navíc

Myšková Hana

 
 

10.hod

ČJK

   

odpadá

 

(Ste)

 

11.hod

ANJ

2

(29)

navíc

Smékalová Jitka

 
 

11.hod

ANJ

1

(33)

navíc

Myšková Hana

 
 

11.hod

SOP

   

odpadá

 

(Žou)

Pedagogický dohled u třídy:

4.V, 0.- 8. hod - Žouželka Martin

 

 

Suplování:   Úterý 28.3.2023

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.V

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hellerová Lenka

-

Šve

HaZ

Pěn

                 

Huk Miroslav

..

-

-

KoM

-

-

..

-

         

Kubíčková Stanislava

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Kučerová Kristýna

-

Drl

NeJ

-

Kap

Hel

-

-

         

Kupková Anna

     

-

-

-

..

<>

         

Pumprlová Zuzana

..

-

-

NeJ

NeJ

..

..

-

         

Šafářová Martina

-

Růž

Bah

-

Myš

-

-

-

-

-

-

-

-

Žouželka Martin

                 

-

-

-

-

Žouželka Martin

-

..

-

..

..

-

-

-

-

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bahounková Simona

2.hod

supl. (Šaf)

SZA

4.S

(22)

 
 

7.hod

výměna <<

PPS

4.S

(22)

z 27.3. 1.hod

Janků Markéta

4.hod

odpadá

PEČ

4.V (1)

 

odborná exkurze

 

5.hod

odpadá

PEČ

4.V (1)

 

odborná exkurze

Kolářová Helena

7.hod

přesun >>

BEK

1.S

 

na 29.3. 4.hod

Myšková Hana

1.hod

odpadá

VAJ

4.V (1)

 

odborná exkurze

 

2.hod

odpadá

VAJ

4.V (1)

 

odborná exkurze

 

4.hod

supl. (Šaf)

VAJ

4.S

(13)

 

Smékalová Jitka

1.hod

odpadá

VAJ

4.V (2)

 

odborná exkurze

 

2.hod

odpadá

VAJ

4.V (2)

 

odborná exkurze

Staňková Eva

8.hod

přesun >>

PPS

2.V

 

na 27.3. 6.hod

Stehlíková Renata

7.hod

odpadá

TEV

4.V (2)

 

odborná exkurze

Trunečková Jana

7.hod

přesun <<

HCM

1.S

(12)

z 30.3. 8.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

7.hod

HCM

 

(12)

přesun <<

Trunečková Jana

z 30.3. (Čt) 8.hod

 

7.hod

BEK

   

přesun >>

 

na 29.3. (St) 4.hod

1.V

1.hod

SOP

   

odpadá

 

(Žou)

2.V

8.hod

PPS

   

přesun >>

 

na 27.3. (Po) 6.hod

4.S

2.hod

SZA

 

(22)

supluje

Bahounková Simona

(Šaf)

 

4.hod

VAJ

 

(13)

supluje

Myšková Hana

(Šaf)

 

7.hod

PPS

 

(22)

výměna <<

Bahounková Simona

z 27.3. (Po) 1.hod

 

7.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 27.3. (Po) 1.hod

4.V

0.- 8. hod odborná exkurze

Pedagogický dohled u třídy:

4.V, 0.- 8. hod - Žouželka Martin

 

 

Suplování:   Středa 29.3.2023

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4.V

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

exk

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Huk Miroslav

..

-

-

Pěn

-

-

..

-

         

Kolářová Martina

..

Tom

-

Kra

-

NoD

-

           

Kubíčková Stanislava

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Kučerová Kristýna

-

Such

Šve

NeJ

Drl

FL

-

-

         

Pumprlová Zuzana

..

..

Tab

ToZ

Kos

-

-

-

         

Šafářová Martina

-

-

-

Žan

Kre

-

..

-

-

-

-

-

-

Žouželka Martin

-

..

..

..

..

..

..

-

-

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Janků Markéta

6.hod

odpadá

PEČ

4.V (1)

 

odborná exkurze

Kolářová Helena

4.hod

přesun <<

BEK

1.S

(21)

z 28.3. 7.hod

Krejčí Hana

4.hod

supl. (Šaf)

SOP

3.S

(31)

 
 

4.hod

odpadá

PRČ

4.V

 

odborná exkurze

Myšková Hana

0.hod

odpadá

RUJ

4.V (R)

 

odborná exkurze

Smékalová Jitka

5.hod

odpadá

ANJ

4.V (2)

 

odborná exkurze

Stehlíková Renata

6.hod

odpadá

TEV

4.V (2)

 

odborná exkurze

Trunečková Jana

3.hod

odpadá

ČJK

4.V (1)

 

odborná exkurze

Žandová Jana

3.hod

supl. (Šaf)

SOP

1.S

(22)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

3.hod

SOP

 

(22)

supluje

Žandová Jana

(Šaf)

 

4.hod

BEK

 

(21)

přesun <<

Kolářová Helena

z 28.3. (Út) 7.hod

 

4.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

2.V

6.hod

VCK

   

odpadá

 

(Žou)

3.S

4.hod

SOP

 

(31)

supluje

Krejčí Hana

(Šaf)

4.S

6.hod

PRA

   

odpadá

 

(Šaf)

4.V

0.- 8. hod odborná exkurze

Pedagogický dohled u třídy:

4.V, 0.- 8. hod - Žouželka Martin

 

 

Suplování:   Čtvrtek 30.3.2023

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bahounková Simona

 

-

-

Sme

Krt

               

Compelová Kurtová Janka

 

-

-

                   

Maixnerová Lucie

-

..

Kos

Kap

Kra

-

..

           

Huk Miroslav

..

-

FL

HaZ

-

-

-

-

         

Kubíčková Stanislava

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Kučerová Kristýna

-

PoV

Tom

-

-

NeJ

-

-

         

Pumprlová Zuzana

..

..

-

-

-

Kos

..

-

         

Suchomel Radek

-

Tom

Šve

NoD

..

..

..

           

Šafářová Martina

-

Jan

-

Žan

KuI

Krt

-

..

..

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Compelová Kurtová Janka

4.hod

supl. (Bah)

PRČ

2.S

(27)

 
 

5.hod

supl. (Šaf)

SPO

4.S

(22)

 

Janků Markéta

1.hod

supl. (Šaf)

PPS

2.S

(24)

 

Kubíčková Iveta

4.hod

supl. (Šaf)

ZSV

4.S

(21)

 

Smékalová Jitka

3.hod

spojeno (Bah)

VAJ

4.S (1)

(29)

 

Šváchová Helena

6.hod

přesun <<

EKO

4.S

(21)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

EKO

4.S

 

na 6.hod

Trunečková Jana

7.hod

přesun >>

HCM

1.S

 

na 27.3. 2.hod

 

8.hod

přesun >>

HCM

1.S

 

na 28.3. 7.hod

Žandová Jana

3.hod

supl. (Šaf)

PRA

2.S

(24)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.S

7.hod

HCM

   

přesun >>

 

na 27.3. (Po) 2.hod

 

8.hod

HCM

   

přesun >>

 

na 28.3. (Út) 7.hod

2.S

1.hod

PPS

 

(24)

supluje

Janků Markéta

(Šaf)

 

3.hod

PRA

 

(24)

supluje

Žandová Jana

(Šaf)

 

4.hod

PRČ

 

(27)

supluje

Compelová Kurtová Janka

(Bah)

3.S

8.hod

PRA

   

odpadá

 

(Šaf)

4.S

3.hod

VAJ

1

(29)

spojí

Smékalová Jitka

(Bah)

 

4.hod

ZSV

 

(21)

supluje

Kubíčková Iveta

(Šaf)

 

5.hod

SPO

 

(22)

supluje

Compelová Kurtová Janka

(Šaf)

 

6.hod

EKO

 

(21)

přesun <<

Šváchová Helena

z 8.hod

 

7.hod

PRA

   

odpadá

 

(Šaf)

 

8.hod

EKO

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

 

Suplování:   Pátek 31.3.2023

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Huk Miroslav

..

..

-

..

-

FL

..

-

         

Kubíčková Stanislava

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Kučerová Kristýna

-

-

-

Drl

-

PoV

-

-

         

Pumprlová Zuzana

..

-

Fil

-

HaZ

..

-

-

         

Staňková Eva

 

-

....

                   

Šafářová Martina

-

....

....

....

....

....

..

-

-

-

-

-

-

Žandová Jana

 

....

....

....

....

-

..

           

Změny v rozvrzích tříd:

2.S

6.hod

PPS

   

odpadá

 

(Šaf)

4.V

6.hod

ZRN

   

odpadá

 

(Žan)

 

Zpracováno v systému Bakaláři