Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2018/2019

Obor Zemědělec - farmář (41-51-H/01) a Pekař (29-53-H/01) je podporovaný učňovským stipendiem. Výše prospěchového stipendia činí:

 • 1. ročník - 1500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci roku dalších 1500 Kč
 • 2. ročník - 2000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci roku dalších 2500 Kč
 • 3. ročník - 2500 Kč za 1. pololetí
 
Organizace a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
 
Struktura oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
 
 STUDIJNÍ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

 • 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost - denní               30
 • 75-41-M/01/ Sociální činnost - sociálně výchovná činnost - denní           30
 • 75-41-M/01/ Sociální činnost - sociálně výchovná činnost - dálková        30

NÁSTAVBOVÉ OBORY UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

 • 64-41-L/51 Podnikání - denní                          60
 • 64-41-L/51 Podnikání - dálkové                       60

UČEBNÍ OBORY UKONČENÉ ZÍSKÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU: 

 • 65-51-H/01 Kuchař – číšník                   30
 • 41-52-H/01 Zahradník                            30
 • 41-51-H/01 Zemědělec – farmář            30
 • 29-53-H/01 Pekař                                   30

UČEBNÍ OBORY UKONČENÉ ZÍSKÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU A URČENÉ PRO ŽÁKY SE SVP: 

 • 65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby         14
 • 41-52-E/01 Zahradnické práce                           14
 • 41-55-E/01 Opravářské práce                            14
   
přihlášku je nutné vyplnit na novém tiskopisu
 •  přihlášku odevzdat nejpozději do 1. března 2018 (vyřizuje studijní odd. - budova na nám. 8. května 2), 
 • přihláškou ke vzdělávání se uchazeč zároveň přihlašuje ke konání jednotné přijímací zkoušky (pouze u oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou), 
 • součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (je předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání - splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání – nepožaduje se u oboru Podnikání), 
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče s SVP
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Výsledky hodnocení - pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů - budou uveřejněny pod přiděleným registračním číslemna úřední desce školy na webových stránkách: www.ssspzabreh.cz.
 
 
Informace ohledně přijímání žáků podá: 
 
Mgr. Hana Růžičková – pro studijní obory Sociální činnost
zástupkyně ředitelky školy
tel.č.: 583 551 462, 724 024 515
 
RNDr. Jiří Matějček – pro učební obory a nástavbu
zástupce ředitelky školy
tel.č.: 583 551 419, 724 632 173
           
 
 
PŘIHLÁŠKY KE STUDIU KE STAŽENÍ
 • Přihláška na Denní studium -  PDF

 • Přihláška na Nástavbové studium - dálkové, denní -  PDF

 • Přihláška na Dálkové studium - Sociální činnost -  PDF

 

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz