Poradenství - výchovný poradce, školní metodik prevence

Realizace systému poradenské péče

Škola poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence sociálně patologických jevů.

Poradenskou činnost školy zajišťují výchovní poradci a školní metodici prevence, úzce spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou v Šumperku a SPC, které zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Samozřejmostí je spolupráce s dalšími institucemi a orgány v oblasti péče o děti.

Konzultační hodiny výchovných poradců:

 • Mgr. Zdeněk Štolc ( horní budova školy -P. Bezruče 2a) kdykoliv individuálně dle předchozí domluvy
 • Mgr. Irena Tomášková ( dolní budova školy - nám. 8.května 2) kdykoliv individuálně dle předchozí domluvy

Konzultační hodiny metodiků prevence:

 • Mgr. Eva Staňková ( horní budova školy - P. Bezruče 2a) - kdykoliv individuálně dle předchozí domluvy
 • Mgr. Irena Tomášková ( dolní budova školy - nám. 8.května 2) - kdykoliv individuálně dle předchozí domluvy
 • Mgr. Ludmila Chytilová - domov mládeže - individuálně dle předchozí domluvy

Poradenskou činnost školy týkající se vzdělávání Vašeho dítěte můžete bezplatně využít v rámci konzultační činnosti i Vy jako zákonní zástupci.

Standardní činnosti výchovného poradce

 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce na vypracovávání IVP (individuální vzdělávací plán)
 • evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami, spolupráce s TU
 • spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči
 • zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků k dalšímu vzdělávání - VOŠ, VŠ aj.

Činnosti školního metodika prevence

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • realizace prevence sociálně-patologických jevů na škole
 • spolupráce při řešení výchovných problémů
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
 • spolupráce s rodiči

Prevence rizikového chování probíhá na základě Minimálního preventivního programu, který se pravidelně vyhodnocuje. 

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Poradenství - výchovný poradce, metodik prevence

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz