41-51-H/01 Zemědělec - farmář

Název ŠVP: Farmář -farmářka se zaměřením 1. mechanizátor; 2. chovatel

Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní studium

Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Určeno pro chlapce i dívky.

Způsob ukončení : závěrečná zkouška

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Další vzdělání: Po ukončení oboru má student možnost pokračovat v maturitním nástavbovém studiu Podnikání ( 2-leté denní nebo 3-leté dálkové ) zakončeném maturitní zkouškou vyučovaném na stejné škole

Obor podporovaný učňovským stipendiem od školního roku 2016/2017. Výše prospěchového stipendia činí:

  • 1. ročník - 1500 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci roku dalších 1500 Kč
  • 2. ročník - 2000 Kč za pololetí, za vyznamenání na konci roku dalších 2500 Kč
  • 3. ročník - 2000 Kč za pololetí

 Směrnice pro poskytování stipendia - zde


Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Vzdělání a služby  >  41-51-H/01 Zemědělec - farmář

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz