41-52-H/01 Zahradník

Název ŠVP: Zahradník pro aranžování květin a okrasné zahradnictví

Délka a forma studia: 3 roky,denní forma studia

Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení povinné školní docházky. Dobrý zdravotní stav. Vzdělávací program je určen pro dívky a chlapce

Způsob ukončení: závěrečná zkouška

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Další vzdělání: Po ukončení oboru má student možnost pokračovat v maturitním nástavbovém studiu Podnikání ( 2-leté denní nebo 3-leté dálkové ) zakončeném maturitní zkouškou vyučovaném na stejné škole


Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Vzdělání a služby  >  41-52-H/01 Zahradník

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz