75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

 

Délka vzdělávání: čtyřleté

Forma vzdělávání: denní

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí: Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce. Podmínkou přijetí ke vzdělávání je úspěšné ukončení základního vzdělávání.

V případě, že se ke vzdělávání v oboru přihlásí vyšší počet uchazečů, než je předpokládaný počet přijímaných žáků, bude o jejich přijetí/nepřijetí rozhodnuto na základě ředitelem stanovených kritérií. Přijímání ke vzdělávání probíhá na základě platné legislativy v souladu s platným školským zákonem.

Do školního vzdělávacího programu Sociálně výchovná činnost mohou být přijati i uchazeči se zdravotním handicapem. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je třeba posudku lékaře.

Vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke studiu zasílejte do 1. března. 2018 na adresu naší školy.
(Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na webu školy www.ssspzabreh.cz - sekce Přijímací řízení)

V letošním roce proběhnou přijímací zkoušky formou písemných testů Cermat. Výsledky testů budou společně s výsledky předchozího studia (prospěch v 9. a 8. ročníku základní školy) zahrnuty do kritérií pro přijetí. Ukázkové testy Cermat jsou k dispozici na www.cermat.cz.


Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Vzdělání a služby  >  75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz