75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná (dálkové studium)

 

Délka vzdělávání : 4 roky

Forma vzdělávání : dálkové

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška

Poskytnuté vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, absolventi získávají odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách

Certifikát: maturitní vysvědčení

Podmínky pro přijetí: Úspěšné dosažení základního vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je třeba posudku lékaře.

Přijímací zkoušky: V letošním roce proběhnou přijímací zkoušky formou písemných testů Cermat. Výsledky testů budou zahrnuty do kritérií pro přijetí. Ukázkové testy Cermat jsou k dispozici na www.cermat.cz.

V případě zájmu o studium odešlete vyplněnou a potvrzenou přihlášku do 1. března. 2018 na adresu naší školy.
Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na webu školy www.ssspzabreh.cz - Přihláška ke studiu ve střední škole; forma vzdělávání dálková, je ke stažení na webu školy www.ssspzabreh.cz - sekce Přijímací řízení, popřípadě na internetových stránkách MŠMT.
K přihlášce je třeba přiložit ověřenou kopii vysvědčení posledního ročníku nejvyššího dosaženého vzdělání, popřípadě výuční list či maturitní vysvědčení.


Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Vzdělání a služby  >  75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná (dálkové studium)

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz