64-41-L/51 Podnikání


 

Délka a forma studia: 3 roky, dálková

Způsob ukončení : maturitní zkouška

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Certifikát: maturitní vysvědčení

Podmínky pro přijetí: Získání středního vzdělání s výučním listem. Studium je určeno pro absolventy SOU a pro žáky 3. ročníků SOU, kteří získají do 1. září příslušného roku výuční list.

Přijímací zkoušky se konají. V případě zájmu o studium odešlete vyplněnou a potvrzenou přihlášku do 1. března. 2018 na adresu naší školy.

Náležitosti přihlášky k nástavbovému studiu:

  • Přihláška ke studiu ( SEVT 49 153 1 ), nástavbové studium, forma vzdělávání denní, dálková
    ( je ke stažení na webu školy www.ssspzabreh.cz popřípadě na internetových stránkách MŠMT )
  • V případě, že uchazeč nemá potvrzenou přihlášku ze střední školy, kterou navštěvoval, je nutné přiložit k přihlášce ověřené kopie 1., 2. a 3. ročníku vysvědčení ze středního odborného učiliště a výuční list .
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Vzdělání a služby  >  64-41-L/51 Podnikání

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz