Nadační fond

Nadace SOU zahradnického Zábřeh vznikla na ustavující schůzi rodičů žáků školy dne 13. září 1991 za účelem podpory studia a odborného růstu žáků SOU zemědělského zahradnického v Zábřehu. Nadace byla zaregistrována dne 11. října 1991 u referátu vnitřních věcí Okresního úřadu v Šumperku. Od té doby pracuje nepřetržitě do současné doby.

V souladu se zákonem č. 227/97 Sb. se statutární orgán nadace rozhodl pracovat dále jako nadační fond a podat žádost na zápis do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě. Dále rozhodl uvést do souladu jméno nadačního fondu se jménem školy, k jejíž podpoře byla nadace zřízena. SOU zemědělské zahradnické bylo totiž v roce 1995 přejmenováno na SOU a OU Zábřeh.

V roce 2006 se změnil název školy SOU a OU na Střední školu a sociální péče a služeb. Nadační fond SOU a OU slouží i nadále potřebám školy, přestože k jeho přejmenování vzhledem k administrativní obtížnosti nedošlo.

Nadační fond spolupracuje se společností Mitas a.s.

Účel nadačního fondu

Nadační fond SOU a OU Zábřeh je zřízen k podpoře učňovských a studijních oborů zřízených ve škole, k zajištění kvalitní aktuální výuky, k pomoci sociálně slabým žákům a k rozvoji zájmové činnosti žáků a pedagogů. Finanční prostředky na tuto činnost NF získává prostřednictvím darů od organizací a podnikatelů, vlastní činností nebo z příspěvků rodičů žáků.

K naplnění svých záměrů bude podle svých možností především:

  • zajišťovat učebnice, učební pomůcky a přístroje
  • podporovat výuku cizích jazyků
  • podporovat talentované žáky ze sociálně slabších rodin
  • organizovat výměnné pracovní a studijní pobyty žáků a pedagogických pracovníků v zahraničí
  • podílet se na nákladech spojených se zvyšováním odbornosti vyučujících a žáků
  • organizovat veřejné akce sportovního a společenského charakteru, při nichž se může projevit a rozvíjet odbornost a zájmová činnost žáků a pracovníků školy
  • motivovat žáky ke zvýšení studijního úsilí formou odměn
  • podílet se na akcích umožňujících rozvoj tělesné zdatnosti žáků školy
  • podporovat zájmovou činnost žáků
  • podílet se na nákladech spojených s propagací školy a jejich studijních a učebních oborů

Orgány nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu SOU a OU Zábřeh jsou správní rada, předseda správní rady a revizor.
Předsedou správní rady je od roku 1998 RNDr. Jiří Matějček.
Správní rada je v současné době čtyřčlenná. Revizorem NF je Bc. Lucie Filipová.

Kontakty nadačního fondu

Bližší informace o nadačním fondu, jeho činnosti a možnostech zasílání příspěvků poskytne předseda NF.
Telefon: 724 632 173, e-mail: jiri.matejcek@tiscali.cz. Číslo účtu 24538841/0100.

Dokumenty nadačního fondu ke stažení

 

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Nadační fond

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz