Plánované odborné exkurze a akce přádané v rámci           

 předmětové komise odborných předmětů

ve školním roce 2017/2018

 

Termín

 

Plánované exkurze a akce

 

Garant akce

 

Září

-          Charitativní sbírka Světluška

-          Charitativní sbírka „Srdíčková den“

-          Odborná exkurze Vincentinum Šternberk

 

-          Seznamovací kurz 1. ročníků Ostružná

 

-          Kabelkový veletrh – sbírka

 

-          Prodotyk Lesnice 1. S

 

-          Hrou proti AIDS – projekt prevence pro

-          žáky ZŠ

-          nominační závody Pomněnka Špk

-          „Za jeden provaz“ – rodinné centrum Vikyrek – organizační zajištění programu

-          Klub důchodců- olympiáda pro seniory

 

Bahounková

Šafářová

Bahounková, Janků

 

Kolářová, Šváchová, Janků

Janků

 

Janků, Žandová

 

 

Šváchová, Staňková

Janků

Staňková

 

Šafářová

 

Říjen

-          Charitativní sbírka „Bílá pastelka“

-          Týden sociálních služeb

 

 

-          Odborná exkurze – PS + CB Praha

 

-          krajský soud Olomouc – odborná exkurze

 

-          Rapotín Vincentimum „Den pro postižené“ – organizační zajištění programu

 

-          Beseda s uživatelem domova Paprsek

 

Bahounková

Bahouková, Žandová, Žouželka

 

Janků

Šváchová, Suchomel

Šafářová

 

Žandová

 

 

Janků

 

Listopad

 

-          Projekt – Týden závislosti

 – „Uspávání skřítka“ RC Vikyrek

-          Výstava umělců malující ústy a nohama

-          MŠ Severáček – školní zralost – odborná exkurze

 

Staňková

Staňková

Janků

Žandová

 

Prosinec

 

  Charitativní sbírka „Červená stužka“

-          Odborná exkurze Moravské divadlo Ol.

-          Vánoce pro seniory – zajištění programu 

-          Advent – zajištění programu  

-          MŠ – mikulášská nadílka 

-          Mikulášská sbírka

-          Mikuláš Rapotín

-          Mikuláš Vikyrek

-          Vánoce s Vikyrkem – pomoc při realizaci

Šafářová

Trunečková

Žouželka, Stehlíková, Janků

Žandová, Staňková 

Žandová 

Janků

Staňková

Staňková

Staňková

 

Leden

 

-          Psychologická olympiáda školní kolo

Staňková

 

Únor

-          Všichni na pódium“ přehled zájmové činnosti

-          Odborná exkurze Praha Paraple, Jedličkův ústav

-          Raná péče Olomouc - beseda

 

Bahounková, Žandová, Janků

Žouželka

Janků, Žandová

 

Březen

-          Domov Paprsek Olšany – odborná exkurze – 3. V

-          Regionální kolo psychologické olympiády Hranice 

-          Soutěž Olomouckého kraje v psaní na klávesnici

-          MŠ Severáček – školní zralost – odborná exkurze

-          Charitativní sbírka Srdíčkový den

-          Mateřinka – zajištění programu

 

Bahounková, Janků

Staňková  

Šváchová 

Žandová 

Šafářová

Bahounková, Žandová

 

Duben

-          Beseda „probační a mediační služba“

-          Odborná exkurze Hospic Olomouc 

-          ZŠ Třebížského Špk – 4. V 

-          Muzikoterapie beseda 

-          Muzikoterapie Pomněnka Špk

-          „Lesní školka“ Nový Malín

 

Staňková

Staňková, Žandová

Žandová 

Janků 

Trunečková

Janků

 

Květen

-          Odborné praxe 1. – 3. ročníků - kontrola

-          Mateřinková olympiáda

-          „Bubnování s Bubinou“- praktická hodina

-          Okresní soud Špk

-          Moravské divadlo Olomouc

 

 

Žandová, Janků

Janků, Trunečková

Šafářová

Trunečková

 

Červen

-          Člověk – člověku 

-          Daruj krev  - transfúzní stanice Šumperk

-          Dny zdravotně postižených Olomouc

 

Bahounková, Žandová

Janků

Třídní učitelé

Zpracovala: Helena Šváchová

 

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  Akce studijních oborů

Akce studijních oborů

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz