32.11.1.1 Předpony S/Z, předložky S/Z - ke stažení

32.11.1.2 Podstatná jména - ke stažení

32.11.1.3 Přídavná jména - ke stažení 

32.11.1.4 Zájmena, číslovky - ke stažení

32.11.1.5 Neohebné slovní druhy - ke stažení

32.11.1.6 Větné členy - ke stažení

32.11.1.7 Rozvíjející větné členy - ke stažení

32.11.1.8 Souvětí podřadné - ke stažení

32.11.1.9 Souvětí souřadné - ke stažení

32.11.1.10 Věta jednoduchá - ke stažení

32.11.1.11 Kategorie sloves - ke stažení

32.11.1.12 Slovesa - ke stažení

32.11.1.13 Národní jazyk - ke stažení

32.11.1.14 Pravopis U - ke stažení

32.11.1.15 Příbuznost jazyků - ke stažení

32.11.1.16 Velká písmena - ke stažení

32.11.1.17 Vyjmenovaná slova I. - ke stažení

32.11.1.18 Vyjmenovaná slova II. - ke stažení

32.11.1.19 Vztahy mezi pojmenováními a změny jejich významu - ke stažení

32.11.1.20 Členicí znaménka - ke stažení

 

Jste zde: SŠSPaS Zábřeh  >  ČJ jazykové vědomosti

ČJ jazykové vědomosti

 

© SŠSPaS Zábřeh 2011   |   úvod   |   kontakty   |   podatelna   |   úřední deska   |   přijímací řízení   |   administrace   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz